Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe

16th Danube Teaching Course

SM - padaczka - choroby neurozwyrodnieniowe - ból / migreny - “gorące tematy" - neurosonologia - neurorehabilitacja

Opłaty / Fees

Wysokość opłat rejestracyjnych (decyduje data wpływu kwoty na rachunek bankowy)

Opłata rejestracyjna

Opłata promocyjna:
zapłata do 31 marca 2020

Opłata standardowa:
zapłata od 1 kwietnia 2020

Uczestnik

450 zł brutto

500 zł brutto

Uczestnik do 35 roku życia

400 zł brutto

450 zł brutto

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  •     udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  •     otrzymania programu konferencji, identyfikatora i zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach
  •     korzystania z posiłków według programu (dwa lunche i kolacja)
  •     kawa i herbata podczas przerw

Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 250 zł brutto i uprawnia do:

  •     korzystania z posiłków według programu (dwa lunche i kolacja)

 

Opłata za udział w fakultatywnym programie towarzyszącym w czwartek 18 czerwca 2020 r. - wieczór na zamojskiej starówce - wynosi 70 zł/os. Zapisy zainteresowanych osób przyjmowane są z wyprzedzeniem. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zaproszenia do nabycia w biurze konferencji.

Uczestnictwo w programie towarzyszącym nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz MEDTECH/POLMED. Uczestnictwo jest finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niemedycznych.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie towarzyszącym. Poszczególne elementy programu mogą zostać odwołane w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:
właściciel konta:     PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:        Santander Bank Polska S.A.
numer konta:         05 1910 1048 2305 0063 2357 0009

UWAGA - ważna zmiana zasad wystawiania faktur VAT

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.