Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe

16th Danube Teaching Course

SM - padaczka - choroby neurozwyrodnieniowe - ból / migreny - “gorące tematy" - neurosonologia - neurorehabilitacja

Patronat naukowy / Scientific Patronage

International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie / Department of Neurology Medical University of Lublin

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego / Lublin Branch of Polish Neurological Society

 

Kierownictwo naukowe / Heads of Scientific Program

Prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak
Prof. dr. hab. n. med. Konrad Rejdak
 

Department of Neurology Medical University of Lublin /
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
8 Jaczewskiego Street, 20-954 Lublin
Ph. (+48 81) 724-47-20, Fax. (+48 81) 742-55-34
E-mail: k.rejdak@umlub.pl